www.juf.no 
Priser: Medlemskap i Jaer ungdomsforening:

 


Enkeltmedlem: kr 250,-
Familiemedlemskap: kr 400,-

 

Alle kan bli medlem i JUF

Innkalling til generalforsamling og årsberetning sendes ut som totaldistribusjon i Jaer krets i løpet av februarmåned, med denne følger en giro for tegning av medlemskap.

Dersom du ikke mottar en slik innkalling - benytt deg av skjemaet du finner her!

Du kan selvfølgelig også benytte nettbank og JUFs konto nr som er 0530.30.69382 NB! Husk å skrive ditt navn i feltet for hva beløpet gjelder!