www.juf.no
Visste du..... Litt om Eklund og Jaer ungdomsforening:

..... at JUF eier Eklund, det store hvite forsamlingshuset nedenfor Jaer skole?

...at JUF står for Jaer Ungdomsforening og ble stiftet allerede i 1892?

... at Eklund kan leies til for eks. bryllup, bursdager, møtevirksomhet med mer? Vi har dekketøy til 100 personer og har nylig pusset opp hele 2. etasje!

... at Eklund har en flott scene med lysrigg?

... at JUF har sin egen ungdomsklubb for barn fra 10 år?

... at JUF har hatt stor suksess med flere teaterforestillinger, barnesanggruppe og kinovirksomhet i mange år?

... at du som medlem i JUF og dermed er medeier i huset vårt kan være med å påvirke aktivitetene fremover?

... at JUF ikke mottar offentlig støtte...

Driften er basert 100% på dugnad, utleie og medlemskontingenter!

Bli medlem!

Eklund er... 02.11.11

et forsamlingshus i Jaer krets på Nesodden som huser Jaer Ungdomsforening. Sannsynligvis Norges eldste ungdomsforening. Det har vært sammenhengende foreningsdrift siden 1892, og med alt annet enn politiske aktiviteter. Medlemsmassen er i sterk vekst og aktiviteten tiltagende, etter noen år med lavere aktivitet.

Eklund ligger like inntil hovedveien (Rv 156) mellom Hasle og Jaer på adressen Hasleveien 77. Lokalet innholder en stor sal med scene i tillegg til kjøkken og garderober. Aktivitetene på huset i dag består av ungdomsklubb, basar, brigde og utleie til private arrangementer som jubiléer, bryllup og konfirmasjoner.

Om Jaer ungdomsforenings historie:

"Om hundre år er allting glemt!"
Nesdoddens Historielag har i sitt årsskrift "Sopelimen" for 1989 et stort avsnitt om Jaer ungdomsforening skrevet av Karen Gjefsen. Dette finner du her.


Eklund kino tidl.
JUF har vist filmer på eget filmapparat siden ca 1920, med fast kinodrift siden 1948 og helt fram til 1998. Kinoen på Eklund har hatt enorm betydning for driften av JUF.
Bygningen "Eklund" tidl.
Selve huset "Eklund" er bygget i 1911, og senere utvidet mange ganger. Innvielsen fant sted 17. mai 1911, som var og er et av foreningens virkelig store høydepunkter. Før byggingen av Eklund holdt Jaer ungdomsforening til i den gamle skolestua på Jaer skole.
"Allehånde"tidl.
Eklunds egen avis het Allehånde. Første utgave kom ut allerede i 1905. Avisen var håndskrevet og ble sendt fra hus til hus for gjennomlesing. Her er utsnitt (Kilde: Nesodden Historielag) fra forsiden av en utgave som kom ut i 1933. Klikk her for å se bildet i større utgave. Allhaande
Bibliotek tidl.
I 1893 fikk JUF en gave på 25 bøker, som var starten på et bibliotek. Senere inneholdt dette bilblioteket flere hundre bind.
Leiligheten i 2. etg tidl.
Tidligere var det vaktmester boende på Eklund. I 2006 flyttet den siste vaktmesteren ut.