www.juf.no
Visste du..... www.juf.no

... at JUF eier Eklund, det store hvite forsamlingshuset nedenfor Jaer skole?

...at JUF står for Jaer Ungdomsforening og ble stiftet allerede i 1892?

... at Eklund kan leies til for eks. bryllup, bursdager, møtevirksomhet med mer? Vi har dekketøy til 100 personer og har nylig pusset opp hele 2. etasje!

... at Eklund har en flott scene med lysrigg?

... at JUF har sin egen ungdomsklubb for barn fra 10 år?

... at JUF har hatt stor suksess med flere teaterforestillinger, barnesanggruppe og kinovirksomhet i mange år?

... at du som medlem i JUF og dermed er medeier i huset vårt kan være med å påvirke aktivitetene fremover?

... at JUF ikke mottar offentlig støtte...

Driften er basert 100% på dugnad, utleie og medlemskontingenter!

Bli medlem!

www.juf.no er JAER UNGDOMSFORENINGs hjemmesider
UTLEIE

KLUBBEN

Medlemsfest
JUF
16/3

KONTAKT

BLI MEDLEM

SEND MELDING

MER OM
JUF

General-
forsamling
13/3 kl 19

HISTORIE